İş büyümesi
 • Firma:

  8589

 • Bitiş Tarihi:

  09.08.2021

 • Türü:

 • Kategori:

  İŞ FİNANSI

 • Proje Linki:

  Siteye Git

Proje Detayları

Ekonomik büyüme, belirli bir zaman içerisinde bir ekonominin üretim kapasitesinde ve ekonomik kaynaklarının miktarında meydana gelen artıştır. İktisadi büyümede, ekonominin üretim kapasitesinin artırılması ve sürdürülebilir olması için gereken koşullar araştırılır. Üretim kapasitesi, ekonominin arz yönünü yansıtırken; ancak uzun bir dönem içerisinde artabilir. Bu artış ise, üretim faktörlerinin niteliksel ve niceliksel artışıyla beraber sağlanır.Ekonominin uzun dönemde büyümesini belirleyen temel etkenler olarak, ülkenin doğal kaynaklardaki ve sermayesindeki artış, teknolojik gelişmeler ve ülkenin sahip olduğu işgücü sayılabilir.

Büyüme ve kalkınma zaman zaman karıştırılsa da, esasında birbirinden tamamen farklıdır. Ekonomik büyüme bir ülkenin gayri safi yurt içi hasılasındaki dönemsel artış anlamına gelirken; kalkınma bu büyümenin ülkenin sanayi kurumlarındaki artış, teknolojideki gelişme, gelir dağılımındaki adalet, fırsat eşitliği ve iş gücündeki kalitenin yükselmesiyle meydana gelmektedir. Ekonomik büyüme, kalkınma olmadan gerçekleşebilirken; kalkınma olması için ekonomik büyümenin de mutlak şartta olması gerekir.

Proje Fotoğrafları