DevOps. boyunca nano teknoloji

09.04.2022 17:17

DevOps. boyunca nano teknoloji

Ekonomik büyüme; ülkelerin toplam ve kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) başka bir deyişle, milli gelirinin bir yıldan diğerine gerçekleşen reel artış oranıdır. Reel artış oranından kast edilen enflasyondan arındırılmış (düzeltilmiş) farktır