Düşük asılı meyvelerden yararlanın

06.07.2021 18:24

Düşük asılı meyvelerden yararlanın

Bir ekonominin uzun dönemde ekonomik büyümesini belirleyen ve büyüme teorilerinin konusunu oluşturan faktörler; ekonomik faktörler (makroekonomik istikrar, beşeri ve fiziki sermaye, ticari ve finansal dışa açıklık), demografik faktörler (nüfus artışı), teknolojik gelişme, doğal kaynaklar, coğrafya ve iklim ile siyasi