DevOps. boyunca nano teknoloji

09.04.2022 17:17

DevOps. boyunca nano teknoloji

Ekonomik büyüme; ülkelerin toplam ve kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) başka bir deyişle, milli gelirinin bir y...

Düşük asılı meyvelerden yararlanın

06.07.2021 18:24

Düşük asılı meyvelerden yararlanın

Bir ekonominin uzun dönemde ekonomik büyümesini belirleyen ve büyüme teorilerinin konusunu oluşturan faktörler; ekonomik faktörler (makroekono...

İşletmeleri Büyütmek İçin Uzun Vadeli Tavsiyeler

06.07.2021 18:24

İşletmeleri Büyütmek İçin Uzun Vadeli Tavsiyeler

Büyüyen veya daha verimli bir ekonomi, daha fazla mal üretir ve öncekinden daha fazla hizmet sağlar. Ancak, bazı mal ve hizmetlerin diğerlerind...

Günlük Bankacılık İçin Hızlı Çözümler

06.07.2021 18:24

Günlük Bankacılık İçin Hızlı Çözümler

İKTİSADİ BÜYÜME. Ekonominin uzun dönemde büyümesini belirleyen temel faktörler; ülkenin sahip olduğu işgücü, sermaye ve doğal kaynaklar...